Belevingstheater, 
 
een unieke theater ervaring voor mensen met emb ondertitel


informatiepagina over Belevingstheater

 

Belevingstheater is een manier van theatermaken voor kinderen en volwassenen met een beperking 
of ernstige meervoudige beperkingen.

 
Interactie met de deelnemers en hun zintuiglijke waarnemingen vormen de uitgangspunten van de belevingsvoorstellingen,
men ervaart de klanken, aanrakingen, geur, trilling en muziek tijdens de activiteiten op het lichaam. 

De zintuigen, zien, voelen, horen en ruiken worden geprikkeld.


Belevingstheater kan toegepast worden in de zorg, dagbesteding, het onderwijs of in de thuissituatie. 
Hiervoor zijn ook speciale huiskamer-voorstellingen.


De deelnemers worden persoonlijk benaderd en met hun naam aangesproken. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om als begeleider voor deze doelgroep kennis te maken met "beleven". 
Speciaal voor activiteitenbegeleiders, groepsleiding, ouders, groepsleerkrachten, onderwijs assistenten, 
muziektherapeuten en vakdocenten muziek zijn er verschillende mogelijkheden ontwikkeld. Een aantal voorbeelden:

BiM-werkwijze; BiM staat voor "beleven in muziek". Het is een manier van werken met muziekbeleving.

Cursus Belevingstheater; Een praktische dagcursus over het maken van belevingstheater. 
In deze cursus wordt een handvat gegeven om vanuit de ervaringsordening en de BiM-werkwijze 
een theatervoorstelling te maken.

Workshop Belevingsprojecten / belevingstheater; een korte kennismaking.

Cursus Muziekactiviteiten met de BiM-werkwijze; In de workshop ‘Muziekactiviteiten met de BiM-werkwijze’ ervaren de 
deelnemers zelf wat het werken met de BiM-werkwijze in de praktijk betekent.  
Meer hierover op de pagina "linkjes". Op deze pagina vindt u verdere adressen en links.

Een impressie in beeld;